Journalist en filmmaker Sinan Can maakt al jaren indringende documentaires in (na-) oorlogsgebieden. Daarin laat hij een heel persoonlijk beeld zien van de dagelijkse leefomstandigheden, en telkens weer wordt hij getroffen door al het leed dat hij er tegenkomt. Vooral ook het leed van kinderen, die daar bar weinig kans hebben op een fatsoenlijk, eerlijk en liefdevol bestaan. Sinan trekt zich het lot van die kinderen persoonlijk aan, en naast het vertellen van hun verhaal wil hij ze graag ook in praktische zin kunnen helpen.
De afgelopen jaren heeft hij al verschillende, kleinschalige projecten gerealiseerd, mede dankzij gulle donaties van kijkers. Met de stichting Shams-Rumi heeft Sinan nu de mogelijkheid gecreëerd om die hulp structureler te maken, en kinderen in (na-) oorlogsgebieden een menswaardiger en liefdevoller leven te kunnen bieden.
De projecten waar stichting Shams-Rumi zich voor inspant, zijn vaak gekoppeld aan de reizen van Sinan, maar niet altijd. Er is ook ruimte voor projecten in andere landen en gebieden waar kinderen het moeilijk hebben, waar ze zijn vergeten of waar ze überhaupt onzichtbaar zijn gebleven.

Maak je geen zorgen als alle kaarsen in de wereld flikkeren en sterven. We hebben de vonk die het vuur doet branden.

– Rumi

Stichting Shams-Rumi Foundation | Het vergroten van het welzijn van kinderen uit (voormalige) oorlogsgebieden -Sinan Can.