WEESDORP

Sinan heeft al zijn leven lang één grote droom: ergens in het Midden-Oosten een veilige plek creëren voor kinderen zonder ouders of verzorgers, waar zij het onderwijs, en de zorg en liefde krijgen die ze nodig hebben. Het is de bedoeling een duurzame en (bijna) volledig zelfvoorzienende plek te creëren, waar deze kinderen kunnen helen van alles wat ze hebben meegemaakt. Maar ook waar ze kunnen opgroeien tot stabiele en liefdevolle volwassenen, die op hun beurt weer een steentje bijdragen aan het leven van de kinderen die na hen komen.
Dit kinderdorp, want dat is de droom, is een meerjarenproject dat de komende tijd verder gestalte zal krijgen. Maar nu al hebben zich mensen gemeld die (een deel van) hun erfenis willen doneren voor dit project. Ook zijn er architecten, bouwondernemers, pedagogen en allerlei mensen uit verschillende andere sectoren die hun hulp al hebben aangeboden. Doneren voor dit kinderdorp kan uiteraard ook al!

DONEREN VOOR DIT KINDERDORP HELP JE ONS MEE?

Ik zei tegen de liefde: 'Eerst zal ik je kennen, dan pas zal ik sterven.' De liefde antwoordde: 'Wie mij heeft gekend, zal nimmer sterven.’

– Rumi

AFGERONDE PROJECTEN

Sinan heeft (in samenwerking met de Varagids en BNNVARA) al meerdere kleine projecten uitgevoerd.

 • Studiebeurzen voor kinderen die uit Nederland zijn uitgezet (Irak, Kosovo, Angola, Afghanistan) (2013)
 • Winterkleren voor Afghaanse kinderen in weeshuis Kabul/Afghanistan (2016)
 • Schoolspullen voor vluchtelingkinderenkinderen op Lesbos/Griekenland(2016)
 • Laptops voor vluchtelingkinderen in Athene/Griekenland(2017)
 • Herbouw van een door oorlog beschadigde basisschool in Aleppo/Syrië (2018)
 • Geld voor een terminaal ziek Syrisch kind in een vluchtelingenkamp in Bekaavallei/Libanon(2019)
 • Voedsel voor een vluchtelingenkamp in Bekaavallei/Libanon(2019)
 • Opbouwen van twee klaslokalen voor een weeshuis in Parwan/Afghanistan (2020)
 • Bedden, matrassen, dekbedden en speelgoed voor een meisjesweeshuis in Parwan/Afghanistan (2020)
 • Fysiotherapie voor een verlamd meisje Parwan/Afghanistan (2020)
 • Opbouw van een klein schooltje in Beirut/Libanon (2020)
 • Voedsel voor weeshuis in Syrië (2020)
 • GPS-trackers voor een Jezidi-organisatie in Syrië, voor het opsporen van vrouwen (2021)
Projecten | Stichting Shams-Rumi Foundation