``Het universum is een compleet unieke entiteit. Alles en iedereen is met onzichtbare touwtjes aan elkaar gebonden. Breek niemands hart; kijk niet neer op mensen die zwakker zijn dan jij. Iemands verdriet aan de andere kant van de wereld kan de hele wereld laten lijden; iemands geluk kan de hele wereld doen glimlachen.``

– Shams

beeld door Bruce Amende

``Het universum is een compleet unieke entiteit. Alles en iedereen is met onzichtbare touwtjes aan elkaar gebonden. Breek niemands hart; kijk niet neer op mensen die zwakker zijn dan jij. Iemands verdriet aan de andere kant van de wereld kan de hele wereld laten lijden; iemands geluk kan de hele wereld doen glimlachen.``

– Shams

NAAM

Op 31 oktober 1260 ontmoetten twee oceanen van liefde en kennis elkaar. Dit gebeurde in Konya (het huidige Turkije), voor de herberg van de suikerverkopers. De twee grote soefimeesters/humanisten Rumi en Shams werden op die dag voor eeuwig met elkaar verbonden en vormden ze samen een keten van harten. Rumi en Shams spraken de universele taal van de liefde, en vele eeuwen later weten ze wereldwijd nog steeds miljoenen harten te raken.
De stichting is vernoemd naar deze twee zielsmaten; hun kennis, hun liefde, hun humaniteit en vriendschap is de grootste inspiratiebron voor deze stichting.

STICHTING

Voor de stichting is het belangrijk dat er direct hulp geboden wordt, zonder tussenkomst van overheden of NGO’s. Dit betekent dat we rechtstreeks samenwerken met de mensen die hulp van ons ontvangen.
Onze kernwoorden: kleinschalig, direct en concreet. We kiezen dus geen projecten waar grote bedragen in omgaan, maar juist kleine en behapbare, waarvan de resultaten meteen zichtbaar zijn. Denk aan het opbouwen van een school of klaslokaal, kleding voor kinderen, zonnepanelen voor een weeshuis, of voedsel voor kinderen in een bepaald gebied.

In algemene zin wil de stichting haar doel verwezenlijken door lokaal de (micro)leefsituatie van kinderen te verbeteren, bijvoorbeeld door ze in natura (onroerende) zaken, producten en diensten te leveren. In het bijzonder wil de stichting de positie van kinderen in weeshuizen verbeteren, onder andere door aanpassing van de basiswoonruimte en door te zorgen voor sport- en spelfaciliteiten.

Ons motto is dat we met het kleine het maximale verschil willen maken. Dat betekent ook: geen overhead en geen onnodige kosten (iedereen die iets voor de stichting doet, werkt onbezoldigd). De kosten die eventueel toch gemaakt moeten worden, maar die niet direct aan de projecten ten goede komen, worden door Sinan zelf gedragen.

De stichting streeft naar maximale transparantie: iedereen moet kunnen zien wat er met de financiële steun die de stichting ontvangt wordt gedaan.

HET BESTUUR

SINAN CAN

voorzitter

EVELINE KOKKE

secretaris

ED VAN LOON

algemeen bestuurslid

STAN HOUTERMAN

penningmeester

JAARCIJFERS

  BELEID

   ANBI

    OVERIGE DOCUMENTEN

     Stichting Shams-Rumi Foundation
     KvK: 81061226
     RSIN: 861911313

     www.shamsrumi.nl
     info@shamsrumi.nl
     Adres:
     Profetenlaan 2
     6564 BL
     Heilig Landstichting

     Over Shams-Rumi | Stichting Shams-Rumi Foundation