DONEREN

Wil je ook meewerken aan het vergroten van het welzijn van kinderen uit (voormalige) oorlogsgebieden, middels directe en concrete aanpassingen in hun leven? Omdat je er net als Sinan van overtuigd bent dat je met kleine dingen een groot verschil kunt maken? Je bent al donateur voor een vast bedrag per maand (vanaf 1 euro), of je kunt kiezen voor een eenmalige donatie .

Je kunt ook vriend worden van de stichting, zoals verschillende lokale ondernemers in Nijmegen en omgeving, die zowel meehelpen met promotie als met donaties.

DONATIES

Je kunt je donatie overmaken op IBAN rekeningnummer
NL79 TRIO 0320 3535 32
van de Triodosbank (BIC: TRIONL2U) ten name van:
Shams-Rumi Foundation
onder vermelding van “gift”.

WEESDORP

Wil je specifiek doneren voor ons kinderdorp?
IBAN rekeningnummer:
NL73 TRIO 2300 1794 15
van de Triodosbank (BIC: TRIONL2U) ten name van:
Shams-Rumi Foundation
onder vermelding van “Weesdorp”.

Stichting SHAMS-RUMI FOUNDATION te Nijmegen (RSIN 861911313) is aangewezen als ANBI.

Doneren | Stichting Shams-Rumi Foundation